Program AM-dagen 2021

AM-dagen arrangeras tisdagen den 7 december 2021 på Kistamässan. Programmet kommer att läggas ut här så snart det blir klart. Talare presenteras efterhand som de blir klara, dels på startsidan och dels på 3dp.se. Presentationerna kommer att hållas på svenska, om inte annat anges i programmet.

 

Adress

Kistamässan, lokal E4 och E5

Torshamnsgatan 18A

164 40 Kista

Notera: Ingång från Torshamnsgatan 18A, EJ huvudingången till Kistamässan.

 

Praktisk information

Konferensen öppnar klockan 8:30 och föreläsningsprogrammet startar klockan 9:00. Dagen avslutas klockan 17:00. 

Frukost, lunch och fika ingår. 

 

Kontakt

Utställaransvarig

Daniel Wahlgren, daniel.wahlgren@agi.se, 076 317 80 91.

Program/praktiskt

Anja Degerholm, anja.degerholm@agi.se, 079 347 84 92.

 

Arrangör

AM-dagen arrangeras av AGI Publishing House AB, Altonagatan 5, 211 38 Malmö. AGI driver bland annat nyhets- och kunskapssajten 3dp.se om additiv tillverkning.