Nätverka

AM-dagen är en perfekt plats för dig att nätverka på och träffadina branschkollegor

Material

Uppdatera dig själv tillsammans med våra experter om det senaste inom material

Seminarier

Kompetensboosta dig själv om den senaste tekniken, spännande case, forskningstudie och framtidens 3d-printing

Talare

_

Finns det en plats för Sverige som avancerad tillverkningsnation?

– Additiv tillverkning i Sverige just nu – var står vi? Vad krävs för att additiv tillverkning ska växa ytterligare och säkra vår plats på en allt mer globaliserad marknad?

Edvin Resebo från AMEXCI ger en nulägesbild på aktörer inom additiv tillverkning för metalliska material i Sverige som nation och utmaningarna framåt för svensk industri. Gör vi tillräckligt och står vi starkt mot en global konkurrens, finns det en plats för Sverige som avancerad tillverkningsnation? Presentationen kommer vara i tre delar; 1. Nuläge (Industriella landskapet) 2. Målbild (Industrialisering) 3. Hållbarhet – AM som verktyg för att skapa en mer hållbar produktionskedja)

_

Innovativ och generativ design med Autodesk

Nya produktionstekniker och material ger designers och ingenjörer mer frihet för innovation. Kommer friheten att begränsas av generativ design och maskininlärning eller erbjuder det möjligheter och stöd med produktinnovation. Vad är möjligt med generativ design idag och vilken teknik kommer att finns tillgänglig imorgon? Talare: Lars Nyström, Technical Sales Specialist på Autodesk.

_

Directed Energy Deposition kombinerat med självlärande styrsystem blir till kraftfulla 3d-skrivare

Höga deponeringshastigheter, god ytfinhet samt möjlighet att addera features på existerande komponenter är några av fördelarna med trådbaserad Directed Energy Deposition (DED). Processen kräver dock kontinuerlig övervakning och reglering för ett fullgott resultat vilket hittills har hindrat framväxten. Almir Heralic som är medgrundare till företaget Procada presenterar hur DED-teknologin kombinerad med robotteknik och Procadas självlärande styrsystem kan bli till kraftfulla 3d-skrivare och ta steget från dagens få rymd- och flygapplikationer till en mycket bredare marknad.

Caselösning med Lantmännen och IM:s Humanium Metal

När en leverantör av systemlösningar för traktorer vill skapa praktiska och visuellt tilltalande lösningar utan att ta för stora investeringar för verktyg – då är additiv tillverkning en bra lösning. Med denna teknik kan de dessutom producera i lägre volymer och snabbt komma ut på marknaden. Med CAD-kunskap och en lowend 3d-skrivare kan leverantören snabbt komma fram till hur man kan tillverka detaljen med highend 3d-skrivare. Pär Nobring från r.a.p.s. visar verkliga exempel från Lantmännen.

Pär kommer också berätta om Humanium Metal by IM. Ett projekt som smälter ner illegala vapen i Centralamerika, omvandlar det till ett metallpulver i Sverige, för att sedan bli till nya, andra produkter genom bland annat additiv tillverkning. Intäkterna från projektet går sedan till att förstöra fler illegala vapen och stötta civilsamhället. Här ges även exempel på hur företag kan bidra till en bättre värld genom att arbeta med Humanium Metal.

– 

Design för additiv tillverkning i det cirkulära samhället

Minskad resursanvändning har en viktig roll i en hållbar framtid. Inom additiv tillverkning handlar det om att redan på produktutvecklingsstadiet fullt ut utnyttja teknikens möjligheter till designfrihet och strukturoptimering – allt för att skapa resurssnåla produkter med nya med egenskaper. Nyckeln är kunskap runt design för additiv tillverkning och vi kommer att med fokus på plast titta närmare på detta utmanande framtidsområde.

Katarina Elner-Haglund undervisar på Lunds Tekniska Högskola i Produktutveckling.

Additive by Sandvik: Plan it – Print it – Perfect it

Den globala industrikoncernen Sandvik har varit en ledande leverantör av metallpulver för Additive Manufacturing (AM) sedan början av 2000-talet. 2013 intensifierades AM-satsningen då verksamheten breddades till att även omfatta en rad olika tekniker för 3d-printing av metall. På listan över företagets senaste händelser finns bland annat en helt ny anläggning för tillverkning titanpulver och nickelbaserade superlegeringar för AM, vilket innebär att Sandvik nu erbjuder det bredaste materialprogrammet för AM på marknaden. I mitten av året lanserade även företaget en helt unik process för 3d-printning av diamantkomposit, ett av världens hårdaste material – och i juli i år förvärvade Sandvik en stor andel av företaget BEAMIT, som är en av Europas största AM service provider. Sandvik har idag ledande expertis längs hela AM-värdekedjan – från metallpulver till färdiga komponenter.

Peter Harlin arbetar i dag som säljutvecklings- och forskningsledare inom Sandvik Additive Manufacturing och har under sina sju år inom koncernen varit delaktig i forskning och utveckling direkt relaterad till AM. Under AM-Dagen berättar Peter mer om Sandviks AM-process, ’Plan It – Print It – Perfect It’ – och ger exempel på olika kund-case i en rad olika material, tillverkade med olika AM-teknologier.

– 

Additiv tillverkning av metall – ett växande ekosystem

Emil Johansson arbetar som forskare inom processutveckling för additiv tillverkning (AM) på RISE Research Institutes of Sweden. AM av metall är idag en väletablerad teknik med allt större industriell användning i Sverige. För att utnyttja tekniken fullt ut krävs inte bara AM som tillverkningsprocess utan utveckling och integrering av hela värdekedjan, från design till kvalitetssäkrad produkt.

Under AM-dagen kommer Emil att presentera flera forskningsprojekt där RISE arbetar med bland annat realtidsövervakning, automation, efterbearbetning och kvalitetssäkring inom AM.

Entreprenörskap inom additiv tillverkning – för en global marknad

Additiv tillverkning växer årligen kraftigt och det pågår en enorm teknikutveckling världen över. Men vad krävs för att svensk teknik och entreprenörskap ska nå globala framgångar? Vilka möjligheter finns för att växa snabbt i den extrema konkurrensen?

Daniel Ljungstig från 3DVerkstan ger exempel på start-ups inom additiv tillverkning som nått framgång, både inom och utom Sverige samt berättar om Nordic AM Startup Day som hålls den 19 februari i Stockholm tillsammans med tyska AM Ventures.

Tillverkning av reservdelar med AM-teknik

Johan Nyström från Protech talar om hur verksamheter reducerar produktionskostnader och ledtider med additiv tillverkning av reservdelar. Låt dig inspireras av hur andra tillverkat reservdelar i material som är anpassade för just deras applikationer. Johan berättar bland annat om hur Siemens skriver ut reservdelar och slutprodukter med materialet ULTEM 9085 som har speciella certifieringar som krävs inom järnvägs- och flygindustrin.

Utställning

AM-dagens utställning

Vi tar en del av den additiva tillverkningsbranschen till Kistamässan. Våra utställare på plats visar upp maskiner, material och en mängd olika provutskrifter för besökarna att klämma och känna på. Med all sin kunskap finns de där för att svara på alla era frågor – kanske som rör just den bransch som du/ni verkar i. Nedan hittar du mer information om årets utställare.

Årets utställare

Se senaste nyheterna från 3D verkstan

Se senaste nyheterna från Autodesk

Se senaste nyheterna från Digital Metal

Se senaste nyheterna från Laserteck LSH

Se senaste nyheterna från Protech

Se senaste nyheterna från r.a.p.s

Några av våra kunder

AM Dagen arrangeras av 3dp
3dp | Altonagatan 5 | 211 38 Malmö | Sverige