Progam

08:30   Registrering
Hämta din namnbricka i registeringen. Det bjuds på frukost
i uställningshallen innan föreläsningarna börjar klockan 9:00.

09:00   Edvin Resebo
Finns det en plats för Sverige som avancerad tillverkningsnation?
Nuläge och framtidsspaning.

09:30  Lars Nyström
Designa innovativt och generativt med Autodesk.

______________________________

10:15  Paus
Fyll på kaffekoppen!

______________________________

10:35   Almir Heralic
DED-tekniken kombinerat med självlärande styrsystem blir
till kraftfulla 3d-skrivare.

11:15  Pär Nobring
Presenterar hur Lantmännen och IM:s Humanium arbetar med additiv tillverkning.

______________________________

12:15 Lunch
Lunch serveras i Kistamässans restaurang.

______________________________

13:15  Johan Nyström
Tillverkning av reservdelar med AM-teknik

13:30  Emil Johansson
Additiv tillverkning av metall – ett växande ekosystem

14:15 Katarina Elner-Haglund
Design för additiv tillverkning i det cirkulära samhället.

______________________________

14:45  Paus
Kaffe och fikabröd! Passa på att besöka utställningen.

______________________________

15:15  Daniel Ljungstig
Entreprenörskap inom additiv tillverkning – på en global marknad.

15:45  Peter Harlin
Additive by Sandvik: Plan it – Print it – Perfect it

16:30  Avslut
Vi avrundar dagen och tackar för årets konferens!